Återuppbygga Irak genom Kurdistan

“Thank you” “Stability” “Share the Dream”

 

How to Invest?

    Quick Links

 

 

   Tourist Guide

 

 

Kurdistan International Bank ( KIB )

 

 

 

 

 

Why Visit Kurdistan?

Looking for a commercial or institutional venture?

 

 

The tourism industry, in this fast emerging market, offers potentially lucrative returns. The Kurdistan Regional Government invites the worldwide business community to participate in developing Iraqi Kurdistan true potential. This website aims to provide tourism businesses and those interested in organisation of tourism in Iraqi Kurdistan, with instant access to information on market trends, details of the development opportunities, and finding the right contacts.

The private sector is also invited to contribute towards the development of tourism in the Region.

 

Möjligheter i Kurdistan

 

Många internationella företag är angelägna om att komma in på den irakiska marknaden men misslyckas antingen med att förbise de tragedier som skildras i media eller att förstå de möjligheter de har i landet. Den ambitiöse inser att irakiska Kurdistan är porten för att komma in på Iraks marknad. 

 

När det gäller tillväxtmarknader utgör Kurdistan en utmärkt affärsmöjlighet på följande grunder som beskrivs nedan:

 

 1) en del av Irak, en av de största och snabbast växande ekonomierna i Mellanöstern;

 

2) känt för sin säkerhet och gästvänlighet mot väst;

 

3) internationell kvalitetslogistik och

 

4) innehar stora och mångfaldiga återuppbyggnads- och investeringsmöjligheter samt ett folk som är ivrigt att få arbeta för att förverkliga sina potentialer.

 

 

Kurdistan the other Iraq

 

 

 

 

Investera i Kurdistan Irak

Lagen ger investerare flera privilegier, bland annat en 10-årig period med nettoskatt och borttagande av tullavgifter på import och export relaterade till projektet.


Utlänningar har även möjlighet att äga egendom inklusive den mark på vilken man inrättar sina projekt.

Investerare, inklusive irakiska medborgare, har rätt att överföra sina vinster till bankkonton i utlandet.

Även anställda i dessa projekt har rätt att överföra sina löner i kontanter till utlandet.

 

 

 

In Full: Kurdistan, the northeast section of Iraq, is a safe and developing region. Bob Simon reports on a secure area, next to a war zone, that may or may not get its own sovereignty.

 

 

 

Sulaimaniyah International Airport

Erbil International airport

 

 

 

 

 

 

 

Kurdistan Board of Investment(BOI)

Learn more about why investing in Kurdistan, very attractive Investment Law, state of economic boom, peace and stability are reasons to use the region as a staging ground for moving into the rest of Iraq 

 

 

 

Dear executives, experts and researchers: we warmly welcome you, your businesses and your partners to Kurdistan

Let us be your business facilitator, starting a new business in Kurdistan Iraq (the Other Iraq) is easy. Business procedures are simple and transparent.

We are ready to provide you with professional assistance.

Provides information on investment opportunities in Kurdistan, Collects data on the business environment, Arranges site visits and plans contacts with local authorities, Arranges meetings with local business partners and professional consultants, Be in touch info@iscc.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVEST IN KURDISTAN

info@iscc.se

www.iscc.se

Tel: +46 70 790 40 97

Text: +46 73 509 40 97 Sweden